SERVICES

OUR SERVICES

I have lived much of my life among molecules. They are good company.

Nemovitosti

Nemovitostmi se zabýváme na každodenní bázi.
Pravidelně poskytujeme především služby spojené s převody nemovitostí. V této oblasti jsme připraveni Vám zajistit vše potřebné. Od převodních smluv (tj. kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.), přes související a zajišťovací dokumentaci (tj. zejména zástavní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, rezervační smlouvy) až po zastoupení před katastrálními úřady i jinými orgány a řešení daňových aspektů převodu. Absolutním standardem je pro nás poskytnutí advokátní úschovy, která představuje jistotu jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Máme zkušenosti s drobnými převody i s velkými obchodními transakcemi ve formě prodeje majetku (asset dealů) i prodeje obchodních podílů/akciíí (share dealů), včetně souvisejících právních prověrek (due diligence).
Poradenství poskytujeme i v dalších oblastech práva nemovitostí – pronájmem bytových i nebytových prostor, věcná břemena, služebnosti a spoluvlastnictví. Zastupujeme společenství vlastníků a připravujeme veškerou dokumentaci pro jejich činnost. Umíme výstavbu a development, zajistíme smlouvy o dílo se stavebními firmami i architekty, jiné dodavatelské smlouvy, výběrová řízení i zastoupení ve složitějších stavebních řízeních.

Občanské právo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

j

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

Server Maintenance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

Building Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

Interiors Spaces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

Renovating Spaces

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,

Real Estates

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fermentum metus nulla,