Najdeme to správné

právní řešení

<br>

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí-Pátek 8:00-15:00 - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ!

letaky uzke

Něco o nás

AKCA s.r.o., advokátní kancelář

Jsme si vědomi toho, že každý klient má své vlastní požadavky, a proto se snažíme poskytovat právní služby na míru každému klientovi. Naší prioritou je najít nejvhodnější kvalifikované řešení tak, aby byl klient spokojený.
Poskytujeme právní služby ve všech stěžejních oblastech práva, a to jak tuzemským, tak zahraničním klientům po celé České republice. Naši kancelář najdete v Kroměříži, pravidelně však působíme také v Olomouci. V případě dohody je možné Vás také navštívit. Právní služby poskytujeme také v anglickém jazyce.
Sjednejte si nezávaznou informativní schůzku zdarma, kde si sdělíme základní informace k Vámi požadované službě a domluvíme se na dalším postupu a možném řešení.
Naše advokátní kanceář je pojištěna do výše 50 milionů Kč.

Naše služby

Poskytujeme právní služby ve všech významných právních oblastech

logo_stereo

Nemovitosti

Pomůžeme Vám s převody nemovitostí, tj. sepisem kupních, darovacích a jiných smluv, vč. případných advokátních úschov a řízení před katastrálním úřadem, kdy Vás provedeme celým zápisem.

Zřídíme či zrušíme zástavní práva a věcná břemena, poradíme Vám s nájemními a pachtovními smlouvami a zastoupíme Vás v řízení před katastrem nemovitostí.

Občanské právo

Jsme plně připraveni pro Vás řešit jakoukoliv záležitost týkající se občanského práva. Nabízíme odbornou pomoc především při přípravě smluvní či jiné dokumentace, všeobecných obchodních podmínek, při jejich kontrole i vyjednávání o obsahu s protistranou. Vše pro spotřebitelské i čistě podnikatelské vztahy. Pravidelně řešíme také sousedské vztahy (spory), rodinné, spotřebitelské a podnikatelské vztahy, dědictví, náhradu škody a bezdůvodné obohacení. Pomůžeme Vám i proti nekalé soutěži nebo s uplatněním ochrany osobnosti.

Soutěžní právo - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Ať již jste veřejný zadavatel, nebo uchazeč o veřejnou zakázku jste na správném místě.

Zajistíme administraci veřejné zakázky, připravíme nabídku uchazeči, a budeme Vás zastupovat a bránit Vaše zájmy třeba i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Korporátní právo - ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

Běžnou a standardní službou je kompletní servis při založení, změnách, převodech a rušení obchodních společností i jiných korporací. Tato agenda zpravidla zahrnuje přípravu společenských smluv a stanov, valné hromady, převody obchodních podílů či akcií a zajištění registračních povinností vůči veřejným rejstříkům. Ve spolupráci s notáři a znalci provedeme také jakýkoliv typ přeměny či přemístění sídla.

Správní právo

Jsme připraveni Vás zastupovat v řízeních a jednáních před orgány státní správy i samosprávy ve všech záležitostech. Můžete se na nás s důvěrou obrátit, pokud potřebujete sepsat podání k některému ze správních úřadů, případně domáhat se ochrany před jejich nesprávným postupem správní žalobou či kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Trestní právo

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti trestního práva. Ať už jste v postavení podezřelého, obviněného, odsouzeného, poškozeného nebo svědka, můžete se na nás obrátit.

Zajistíme zastoupení již od přípravného řízení, obhajobu v případě obvinění ze spáchání trestného činu a výkon práv zmocněnce poškozených osob, vše v řízeních před policejními orgány i před soudem. Sepíšeme pro Vás trestní oznámení i jiná specializovaná podání, včetně řádných i mimořádných opravných prostředků (odvolání, odpory, stížnosti, dovolání, návrhy na obnovu řízení atd.), nebo ústavní stížnosti. Samozřejmostí je i sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu, prominutí zbytku výkonu trestu či přeložení do jiné věznice.

Pracovní a rodinné právo

Nabízíme právní poradenství při přípravě pracovních či manažerských smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti), a veškerou související agendu související např. s přípravou pracovního řádu, vnitřních předpisů nebo kolektivních smluv. Řešíme změny a rozvázání pracovního poměru (výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením) a spory o jejich platnost.

Nabízíme především právní pomoc při úpravách majetkového režimu manželů – zejména předmanželská smlouva, zužování, rozšiřování nebo vypořádání společného jmění manželů. Pomůžeme Vám rovněž při řešení nepříjemné otázky rozvodů a věcí s nimi souvisejících, zejména výživného a úpravy poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu (tj. svěření dítěte do péče, stanovení a úpravy výživného i včetně jeho vymáhání).

Exekuce, insolvence

Vaše práva budeme hájit a zastupovat Vás i v případném exekučním a insolvenčním řízení.

Pokud soudní rozhodnutí, či jiný exekuční titul, protistrana nesplní dobrovolně, vymáháme spolu s exekutorským úřadem příslušné povinnosti také v exekučním řízení. Jsme schopni Vám poradit a pomoci i v případě, kdy se protistrana dostane do tzv. úpadku a je nutné proti ní zahájit insolvenční řízení, či toto řízení již zahájeno bylo. Stojíme však i na druhé straně. Potřebujete-li pomoci s insolvenčním řízení, či při obraně před soudem a neoprávněnou exekucí, můžete se na nás s důvěrou obrátit.

PROČ SI NÁS VYBRAT?

Účelnost

Klademe důraz na prevenci a omezení potenciálních rizik, čímž šetříme prostředky našich klientů.

Ekonomičnost

Právní služby a poradentví poskytujeme rychle, za rozumné a přiměřené ceny.

Flexibilita

Jsme maximálně flexibilní, přijedeme za Vámi, je-li to účelné.

Odměna

Největší odměnou jsou pro nás spokojený klient.

A kde se nacházíme ?

Budova Podnikatelského inkubátoru Kroměříž

Havlíčkova 2788/135

767 01 Kroměříž

GPS Souřadnice:

49.2850550N, 17.3659183E